Home VEREJNÉ OBSTARÁVANIE
Verejné obstarávanie PDF Tlačiť E-mail

Otváranie ponúk v procese verejného obstarávania s názvom : „Komplexné CAD/CAM riešenie NC programovania“ sa uskutoční dňa 19.12.2013 o 9:30 hod. v HAJ SK, s.r.o., Prevádzka Kysucká cesta 3, Žilina (areál Sloveny), kancelária konateľa.

Otváranie ponúk v procese verejného obstarávania s názvom : „5-osé vertikálne obrábacie centrum“ sa uskutoční dňa 19.12.2013 o 10:00 hod. v HAJ SK, s.r.o., Prevádzka Kysucká cesta 3, Žilina (areál Sloveny), kancelária konateľa.

Otváranie ponúk časť „Kritéria“ v procese verejného obstarávania s názvom : „5-osé vertikálne obrábacie centrum“sa uskutoční dňa 10.2.2014 o 10:00 hod. v HAJ SK, s.r.o., Prevádzka Kysucká cesta 3, Žilina (areál Sloveny), kancelária konateľa.

 

 

HAJ SK,s.r.o., Železničná 1019/31, 013 01 Teplička nad Váhom, IČO - 36 426 237, ako osoba podľa § 7 zákona o verejnom obstarávaní v procese verejného obstarávania s názvom : „5-osé vertikálne obrábacie centrum“ obdržal jednu ponuku. Otvorila ponuku časť „Ostatné“ a následne otvorila ponuku časť „Kritéria“ a komisia na vyhodnotenie splnenie podmienok účasti konštatovala, že uchádzač splnil podmienky účasti a komisia na vyhodnotenie ponúk konštatovala, že ponuka splnila všetky požiadavky kladené na predmet zákazky a uchádzačom navrhnutá cena bola v limite predpokladanej hodnoty predmetu zákazky a preto osoba podľa § 7 zákona o verejnom obstarávaní nezrušila postup zadávania zákazky.

 

HAJ SK,s.r.o., Železničná 1019/31, 013 01 Teplička nad Váhom, IČO - 36 426 237, na základe vyhodnotenie ponúk v procese      

verejného obstarávania s názvom : „5-osé vertikálne obrábacie centrum“ určil nasledovné poradie ponúk :

 

 1.  BOST SK a.s., Súvoz 1/1594, 911 01 Trenčín, . IČO - 36 318 442,  cena za celý predmet zákazky =300 000,00 Eur bez DPH

 

       Úspešným uchádzačom sa stala ponuka - BOST SK a.s., Súvoz 1/1594,  911 01 Trenčín, IČO - 36 318 442.

 

 

 

 

 

GALÉRIA VÝROBKOV

ŠTATISTIKA NÁVŠTEV